از آنجا که مشاهده میشود در برخی موارد پژوهشگران علی رغم داشتن ایده پژوهشی مناسب و یا طرح خلاقانه پژوهشی، نتوانسته اند مطابق استانداردهای علمی و پژوهشی متون علمی خود را به کیفیت قابل پذیرش برای ژورنالهای علمی برسانند، این ژورنال در صورت تمایل کاربران اقدام به کامنت گذاری روی مطالب ارسالی مینماید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به بخش کاربران مراجعه نمایید.

مقالات علمی در حوزه های میان رشته ای ساخت و ساز در این ژورنال که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به صورت الکترونیک به چاپ میرسد. از آنجا که کیفیت مقالات برای هیات تحریریه مهم است، لذا رعایت اصول نگارش علمی و روش تحقیق در مقالات الزامی است. 

چکیدة مقاله
دریافت مقاله